Az ÉlményPark a linux filozófiájával lett elkészítve és automatán fut az emberi tudathálón. Elkészítettem, feltelepítettem és kijöttem belőle. Erre azért volt szükség, hogy a Föld megszállói rajtam keresztül ne férjenek hozzá és rájuk is hatályos legyen. Legközelebb akkor foglalkozom vele, ha az időközben felmerült javításokkal, módosításokkal frissítem.

Mivel az 1ST1 az egyéni tudat holo operációs rendszere, elsősorban a mindennapi életet vezérli. Ám a jelen helyzetben szükségessé váltak az ÉlményPark fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos további munkálatok. Ezeket ti végzitek a gondolataitokkal, illetve álomban.

Emellett természetesen a fokozatos beindulással maradva az eredeti funkciójánál, lehetőségetek van az eseményekbe történő beleszólásra az önálló rendszerkontroll alatt.

Ez a weboldal folyamatos feltöltés alatt marad, de sok háttérinformáció is beszerezhető innen.

The ÉlményPark was created with the linux philosophy and it runs automatically on the human network of consciousness.I set it up, installed it and came out of it. This was necessary to prevent the occupiers of the Earth from gaining access through me and to make it effective on them. I will deal with it next time, when I update it with the corrections and modifications that have occurred in the meantime.

As 1ST1 is the holo operating system of the individual consciousness, it primarily controls everyday life. But in the current situation, further work is needed to develop and operate the ÉlményPark. These are done by you in your thoughts and dreams.

In addition, of course, with a gradual start-up sticking to the original function, you have the opportunity to have a say in events under autonomous system control.

This website is constantly being updated, but a lot of background information can also be found here.